"Idiota" reż. Igor Gorzkowski – Festiwal Kultury Bez Barier

Wydarzenia

25.09 - 04.10


Wrzesień

Październik

"Idiota" reż. Igor Gorzkowski


Powiększ obraz:

Fot.: M.Ankiersztejn

Instytucja:
Teatr Soho
Miejsce:
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Kategoria:
 • Teatr
Data:
25.09.2020
Czas:
19:00 - 20:45
Czas trwania:
1 godz. 45 min.
Typ wydarzenia:
Online
Formuła wydarzenia:
Retransmisja wydarzenia wcześniej nagranego: .
Bilet:
wydarzenie niebiletowane
Wydarzenie dla:
Dla osób niesłyszących
Dostępność wydarzenia:
 • Polskie napisy
 • Tłumaczenie na język rosyjski

produkcja: Studio Teatralne Koło, Teatr Ochoty
przekład: Justyna Gładyś
scenografia: Jan Polivka
kostiumy: Magdalena Dąbrowska
muzyka: Piotr Tabakiernik
ruch sceniczny: Iwona Pasińska

Reżyser zaadaptował słynną rosyjską powieść „Idiota” Fiodora Dostojewskiego komponując scenariusz przedstawienia z losów kilku postaci, a do głównej roli zaprosił Agatę Buzek.
– Tytułowa postać z powieści Dostojewskiego to raczej idea a nie człowiek z krwi i kości. Dlatego tak trudno znaleźć jej ekwiwalent sceniczny. Stąd decyzja obsadowa i rozpisanie postaci Myszkina na aktora i tancerza. Ten ostatni zabieg daje możliwość wejścia w dialog Myszkina z samym sobą. Główny bohater jest lustrem dla pozostałych postaci. Kontrastem dla ludzkich namiętności. Ta realizacje to chyba najtrudniejsze z zadań reżyserskich w mojej teatralnej biografii – dodaje Igor Gorzkowski.

Режиссер адаптировал известный русский роман Федора Достоевского «Идиот», совмещая сценарий представления из нескольких персонажей, и пригласил Агату Бузек на главную роль.
- Главный герой романа Достоевского - это скорее идея, чем человек из плоти и крови. Поэтому найти сценический эквивалент сложно. Отсюда и решение взять и разделить Мышкина на актера и танцора. Такой подход позволяет Мышкину вступить в диалог с самим собой. Главный герой - зеркало для других персонажей. Является контрастом для человеческих страстей. Данная реализация, наверное, самая сложная режиссерская задача в моей театральной биографии, - добавляет Игорь Горжковский.


Powrót

Legenda:


Wydarzenie:

 • Piktogram: Dla osób niesłyszących
 • Piktogram: Dla osób niewidomych i niedowidzących
 • Piktogram: Dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Piktogram: Dla osób z niepełnosprawnością ruchową z asystentem
 • Piktogram: Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Piktogram: Dla osób ze spektrum autyzmu
 • Piktogram: Dla dzieci
 • Piktogram: Dla dorosłych
 • Piktogram: Wydarzenie wielokulturowe

Dostępność wydarzenia:

 • Piktogram: Pętla indukcyjna
 • Piktogram: Przenośne (osobiste) systemy FM
 • Piktogram: Język migowy
 • Piktogram: Polskie napisy
 • Piktogram: Napisy dla niesłyszących
 • Piktogram: Audiodeskrypcja
 • Piktogram: Tyflografika, materiały do dotykania
 • Piktogram: Tłumaczenie na język